Krediet Oversluiten

Een lening oversluiten is het samenvoegen van meerdere kredieten onder één gemeenschappelijke lening, het is dus enkel mogelijk indien u twee of meer lopende lening bezit. Dit komt bijna altijd gunstig uit en wordt daarom ook door de meeste financiële adviseurs aangeraden om te doen. Als u bijvoorbeeld over een autolening, een creditcard en een doorlopend krediet beschikt met elk hun eigen afspraken en misschien ook eigen banken, dan maakt u het ingewikkeld voor uzelf.

Met het oversluiten van krediet zet u al deze aparte leningen onder één gemeenschappelijke lening met één rente en één looptijd. Hierdoor krijgt u een goed overzicht over wat u nog schuldig bent aan de bank of financiële instelling.

Een extra voordeel aan het oversluiten van een lening is het feit dat u uiteindelijk een lagere totale last bekomt. Hierdoor kan u sneller terugbetalen om dan opnieuw te lenen indien nodig.

lening oversluiten

Er hangen natuurlijk ook een aantal nadelen aan het oversluiten van een krediet.

Oversluitkosten

De oversluitkosten, ofwel de samenvoegingskosten, is wat u moet betalen aan uw vorige kredietverstrekker om de aparte leningen vervroegd af te betalen. Dit kan ook worden gezien als een boete die u moet betalen omdat u eigenlijk contractbreuk pleegt.

Zorg dus bij het oversluiten dan de oversluitkosten lager uitkomen het gewin van de lagere rente.

Extra lenen

Bij het oversluiten biedt de bank of financiële instelling de mogelijkheid aan om nog extra geld te lenen aan aan gunstige rente. Dit kan vaak overtuigend overkomen, maar u moet oppassen dat u niet te veel leent en zo verder in de schulden komt te zitten. Vaak zeggen ze dat de rente hetzelfde blijft, maar dan spreken ze niet over het verlengen van de looptijd. Hierdoor zullen de maandelijkse lasten constant blijven maar de totale kost stijgen.

Looptijd krediet

De kredietverstrekker zal maar al te graag de looptijd verlengen van de afbetaling, hierdoor laten ze het lijken dat u niet veel moet terug betalen terwijl u eigenlijk veel meer moet betalen. Uw maandelijkse lasten dalen, wat velen al direct overtuigd, maarde totale lasten stijgen doordat u er langer over doet om de lening terug te betalen.

In de financiële sector gebruik ze de benaming “optisch voorstel” voor dit soort voorstellen. Optisch omdat het op het eerste zicht lijkt alsof u minder schulden hebt waardoor het voordelig lijk, maar achteraf toch nadelig uitkomt.

Het is dus best om een financieel adviseur te raadplegen vooraleer u begint aan het oversluiten van leningen.

standard